Bronwoorden

voor elke dag een inspirerend bijbelwoord

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in de gemeenschap van Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.

Bronwoorden

Maandag 23 maart
Jezus liep over het meer naar zijn leerlingen toe en zei: Ik ben het, wees niet bang.

(Joh 6:16-21)

Bronwoorden

Dinsdag 24 maart
Jezus zegt: Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.

(Lc 6:27-38)

Bronwoorden

Woensdag 25 maart
De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

(Lc 1:26-38)

Bronwoorden

Donderdag 26 maart
Paulus schreef: Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk.

(1 Kor 4:1-13)

Bronwoorden

Vrijdag 27 maart
U zult de Heer, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.

(Dt 4:29-31)

Bronwoorden

Zaterdag 28 maart
Mozes sprak tot het volk: De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

(Dt 30:11-14)

Bronwoorden

Zondag 29 maart
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.

(Joh 11:1-45)

Bronwoorden

Maandag 30 maart
U moet zich inspannen om in vrede te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.

(2 Pe 3:14-18)

Bronwoorden

Dinsdag 31 maart
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

(Kol 4:2-6)

Bronwoorden

Nieuws

 
29/03/2020
De Goede Week in coronatijden
  Lees meer »
 
26/03/2020
Nieuw! Nieuw! Nieuwsbrief
  Lees meer »
 
24/03/2020
Nieuws van pater Toon uit Pompage
  Lees meer »
 
24/03/2020
Brief van onze bisschop Lode Aerts
  Lees meer »
 
23/03/2020
Brief aan de vormelingen, eerste communicanten en hun ouders
  Lees meer »
 
23/03/2020
Update corona maandag 23 maart
  Lees meer »
 
12/03/2020
Sluiting secretariaat - corona
  Lees meer »
 
27/02/2020
Eucharistievieringen tot april - september
  Lees meer »

Agenda