Bronwoorden

voor elke dag een inspirerend bijbelwoord

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in de gemeenschap van Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.

Bronwoorden

Dinsdag 23 juni
Jezus zegt: Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.

(Joh 10:1-10)

Bronwoorden

Woensdag 24 juni
Johannes de Doper kwam, zoals de profeet Jesaja gesproken had: Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”

(Mt 3:1-11)

Bronwoorden

Donderdag 25 juni
Johannes zei: Ik doop met water, maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’

(Joh 1:19-27)

Bronwoorden

Vrijdag 26 juni
Het woord van God is dicht bij u, in uw mond en in uw hart.

(Rom 10:5-10)

Bronwoorden

Zaterdag 27 juni
Jezus zegt: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

(Joh 14:1-3)

Bronwoorden

Zondag 28 juni
Jezus zegt: Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.

(Mt 10:37-42)

Bronwoorden

Maandag 29 juni
Jezus vroeg zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?” Ze antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.” Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?” “U bent de messias, de Zoon van de levende God,” antwoordde Petrus.

(Mt 16:13-20)

Bronwoorden

Dinsdag 30 juni
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu God u geroepen heeft.

(Ef 1:15-23)

Bronwoorden

Nieuws

 
10/07/2020
Mondmasker verplicht in kerken vanaf zaterdag 11 juli
  Lees meer »
 
30/06/2020
Nieuw doopaanvraagformulier vanaf juli 2020
  Lees meer »
 
18/06/2020
Secretariaat gesloten in vakantieperiode
  Lees meer »
 
08/06/2020
Schema vieringen tot eind september
  Lees meer »
 
08/06/2020
Eucharistievieringen heropgestart
  Lees meer »

Agenda