Bronwoorden

voor elke dag een inspirerend bijbelwoord

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in de gemeenschap van Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.

Bronwoorden

Zaterdag 16 mei
Paulus schreef: Mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. God die u roept is trouw.

(1 Tes 5:12-28)

Bronwoorden

Zondag 17 mei
Jezus zei: Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.

(Joh 14:15-21)

Bronwoorden

Maandag 18 mei
De Heer richt zijn oog naar de hemel en op de aarde. Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.

(Ps 113)

Bronwoorden

Dinsdag 19 mei
Jezus zei: De Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.

(Joh 16:23-33)

Bronwoorden

Woensdag 20 mei
Petrus schreef: Christus werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij vestigde zijn hoop op hem die rechtvaardig oordeelt.

(1 Pe 2:19-25)

Bronwoorden

Donderdag 21 mei
Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn leerlingen en zei: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

(Mt 28:16-20)

Bronwoorden

Vrijdag 22 mei
Denk aan hen die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

(Heb 13:7-16)

Bronwoorden

Zaterdag 23 mei
De Heer zegt: Ik sluit met mijn volk een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan.

(Ez 37:24-27)

Bronwoorden

Zondag 24 mei
Petrus schreef: Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.

(1 Pe 4:12-16)

Bronwoorden

Maandag 25 mei
Johannes schreef: Bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.

(1 Joh 3:1-3)

Bronwoorden

Dinsdag 26 mei
Wij vormen het huis van God, mits we vol vertrouwen en fier vasthouden aan datgene waarop wij hopen.

(Heb 3:1-6)

Bronwoorden

Nieuws

 
23/05/2020
Coronanieuwsbrief 9
  Lees meer »
 
18/05/2020
Pinksternoveen: biddend om de Geest
  Lees meer »
 
06/04/2020
Nieuwe data Vormsel
  Lees meer »
 
06/04/2020
Nieuwe data Eerste Communie
  Lees meer »
 
12/03/2020
Sluiting secretariaat - corona
  Lees meer »
 
27/02/2020
Eucharistievieringen tot april - september
  Lees meer »

Agenda