Bronwoorden

voor elke dag een inspirerend bijbelwoord

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in de gemeenschap van Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.

Bronwoorden

Maandag 24 februari
In een gelijkenis van Jezus zei de heer tot zijn dienaar: Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn.

(Lc 14:12-24)

Bronwoorden

Dinsdag 25 februari
Jezus zegt: Maak je geen zorgen over je leven… Jullie hemelse Vader weet wel wat jullie allemaal nodig hebben. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

(Mt 6:25-34)

Bronwoorden

Woensdag 26 februari
Paulus schreef: Wij zijn gezanten van Christus. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding.

(2 Kor 5:20—6:2)

Bronwoorden

Donderdag 27 februari
Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug, gekroond met eeuwige vreugde.

(Js 51:11-16)

Bronwoorden

Vrijdag 28 februari
Paulus schreef: Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af waartoe God mij door Christus Jezus roept.

(Fil 3:7-14)

Bronwoorden

Zaterdag 29 februari
Johannes schreef: U komt uit God voort, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.

(1 Joh 4:1-4)

Bronwoorden

Zondag 1 maart
Jezus zei tot de beproever: Ga weg! Want er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.

(Mt 4:1-11)

Bronwoorden

Maandag 2 maart
Ik blijf naar u uitzien, God, u lof brengen, meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid.

(Ps 71)

Bronwoorden

Dinsdag 3 maart
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

(Ps 121)

Bronwoorden

Nieuws

 
27/02/2020
Eucharistievieringen tot april - september
  Lees meer »
 
14/02/2020
Uitnodiging tentoonstelling Damiaan
  Lees meer »
 
04/02/2020
Maria Lichtmis
  Lees meer »
 
17/01/2020
Wijziging datum derde viering vormelingen
  Lees meer »
 
08/11/2019
Eucharistievieringen tot maart 2020
  Lees meer »

Agenda

 
 
16
05
2020
14.00 uur
St.-Janskerk

Vormselviering
 
 
16
05
2020
15.30 uur
St.-Pieterskerk

Vormselviering
 
 
16
05
2020
17.00
St.-Elooiskerk

Vormselviering