Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem

Welkom en gegroet,
jij die onze gemeenschap bezoekt.
Je bent welkom, en van harte...

Als Christenen proberen wij gemeenschap te vormen in Jezus' naam.
Zijn verhaal vinden wij zo de moeite waard voor vandaag
dat het onze leidraad wil zijn om broer en zus te worden van elke mens,
tochtgenoten en bondgenoten op de levensweg...
In Zijn Naam staan en leven wij midden in deze samenleving.
Over alle verscheidenheid heen willen we verbonden op weg gaan.

Drie houdingen willen wij ons eigen maken:
eenvoud, kwetsbaarheid en verbondenheid.
Ze staan wat in tegenstelling met houdingen
die onze maatschappij vandaag zo belangrijk acht:
bezit, presteren, alles alleen moeten kunnen, perfectionisme,...
Tegelijkertijd voelen wij dat mensen vandaag op zoek zijn
naar meer eenvoud, naar zorg voor wat kwetsbaar is, naar verbondenheid...

Samen willen we daar ons geluk in vinden:
- in liefde die ons leert eenvoudig en 'arm' te zijn
- in liefde die ons elkaars kwetsbaarheid doet delen
- in liefde die ons aan elkaar toevertrouwt
Zo mogen we elkaar ontmoeten, ons betrokken weten op elkaar,
dit in een wereld waar onverschilligheid lijkt te overheersen.

Je bent welkom, met je eigen verhaal,
hoe verschillend en verscheiden het ook is.
Juist doorheen de verschillen wil onze verbondenheid een vangnet zijn
waarin wie valt en dreigt vergeten te worden, gedragen wordt.

We wensen jou, broer, zus, vrede en alle goeds...

Op 14 mei 2000 werd de Federatie Ledegem opgericht. Dit werd een samenwerking tussen de drie bestaande parochies van de gemeente Ledegem. Door een decreet van de bisschop werd in de gemeente Ledegem op 10 mei 2015 de ‘Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem’ opgericht. Dit betekent concreet één nieuwe parochie waarbinnen de christenen samen hun geloof vieren en uitdragen. In deze gemeenschap zoeken we hoe wij vandaag kunnen getuigen van Jezus’ Blijde Boodschap.
De 'Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem' bestaat uit drie lokale gemeenschappen:
• Sint-Pieter (Ledegem)
• Sint-Jan (Rollegem-Kapelle)
• Sint-Elooi (Sint-Eloois-Winkel)

Historiek Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem

Nieuws

 
22/09/2017
Communie thuis ontvangen
  Lees meer »
 
19/09/2017
Twee nieuwe teamleden in onze Pastorale Eenheid
  Lees meer »
 
17/09/2017
Bezoek van bisschop Lode Aerts aan decanaat Izegem
  Lees meer »
 
16/09/2017
tentoonstelling 60 jaar nieuwe kerk
  Lees meer »
 
15/09/2017
Parochieweekend 23 september 16.30 uur St.-Pieter Ledegem
  Lees meer »

Agenda

 
 
23
09
2017
16.30 uur
St.-Pieterskerk

Parochieweekend
  Meer info »
 
01
10
2017
14.30 uur
St.-Elooiskerk

Doopsel
  Meer info »
 
07
10
2017
9.30 u. - 15.30 u.
Groenhove, Bosdreef 5 Torhout

Geestig - Inspiratiedag catechese
  Meer info »